Bu Gizlilik Bildirimi Açıklaması’nda, sitemizde kişisel bilgileri nasıl kullandığımızı açıklıyoruz.
Müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve bayi - satıcılarımızın yanı sıra, site ziyaretçilerimizin güveninin korunması ve tümünün güvenine duyulan saygı bizim açımızdan çok önemlidir. Kişisel bilgileri her zaman aşağıda belirtilen şekilde değerlendireceğiz:
•    Mahremiyetinizi koruyarak ve dürüstlükle
•    Yaptığımız beyanlara uygun olarak
•    Yürürlükteki veri koruma yasaları, emirleri, düzenlemeleri ve ilkelerine göre, yasalara uygun şekilde

Gizlilik İlkeleri ne zaman geçerlidir?
Bu Gizlilik tüm veri kaynaklarından topladığımız kişisel bilgileri işlerken geçerlidir. Bu Gizlilik İlkeleri, doğrudan verilerin tarif ettiği kişiden ve başka bir kişiyi tanımlayan bir kişiden (veya şirketten) bilgi topladığımızda geçerlidir. Bundan dolayı, bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda “siz”, “bana”, “ben” sözcükleri kullanıldığında, bahsedilen bilgileri doğrudan kişiden veya dolaylı olarak başka birisinden toplamamıza bakmadan, kişisel bilgilerini işlediğimiz kişiyi ifade ederiz.
Bu Gizlilik İlkeleri aşağıdaki bilgileri kullandığımızda geçerli değildir:
Bizimle olan istihdam ilişkileri kapsamındaki çalışanlarımızla ilgili bilgiler, diğer teminatlar, ilkeler, kullanım şartları ve ya bu ilkemizin geçersiz olacağını ya da farklı bir ilke - bildirimin geçerli olacağını bildiren diğer bildirimler verdiğimiz bilgiler, artık sizi tanımlamak için kullanılamayacağı için tanımlamasını kaldırmış olduğumuz kişisel bilgiler (aşağıda tanımladığımız) dahil, sizi şahıs olarak tarif eden bilgiler.

Veri işleme ne demektir?
Veri işleme kişisel bilgileri toparlamak, kullanmak, açıklamak, uyarlamak, değiştirmek, düzeltmek, almak, birleştirmek, engellemek, silmek, aktarmak, imha etmek, kaydetmek, düzenlemek, saklamak ve kullanmak dahil, otomatik araçlarla yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın kişisel bilgileri ihtiva eden her hangi bir işlemler dizisidir.
Kişisel bilgi nedir?
Kişisel bilgi özellikle sizi tanımlamak için kullanabileceğimiz sizinle ilgili bilgilerdir, örnek olarak:
•    İsminiz ve telefon numaranız
•    Elektronik posta adresleriniz
•    Doğum bilgileriniz, adresiniz sosyal güvenlik bilgileriniz ve ya başka kişisel tanımlayıcılar
•    Hesap numaralarınız
•    Sizi tarif eden ve ya tarif edebilecek ayrıca sizinle ilgili başka herhangi bir bilgi
Bazı kişisel bilgi türleri hassas bilgiler olabilir. Hassas bilgiler aşağıda tanımlanmıştır. Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda, kişisel bilgileriniz ifadesini kullandığımızda, özel olarak aksini belirtmedikçe hassas bilgileri ifade etmiş oluruz.

S.S. GARAJ kişisel bilgileri ne zaman ve ne şekilde toplar?
Polis Marketim türlü yollarla kişisel bilgilerinizi toplayabilir. Örnek olarak:
•    Web sitemizdeki bazı yerlerde bulunan, bize kendiniz hakkında kişisel bilgilerinizi gönderme imkanınız bulunmaktadır. Örnek olarak, bir kayıt formu, anket veya elektronik posta formunu doldurabilirsiniz. Ek olarak, web sitemize yaptığınız ziyaretin size daha yararlı olmasını sağlamak amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sorduğumuzda, web sitelerine yaptığınız ziyaretinizi kişiselleştirmemize onay verebilirsiniz. Bu bilgileri, Internet tarayıcısı tanımlama bilgileri yoluyla topladığımız kişisel olmayan bilgilerle birleştirildiğinde, web sitelerimizi daha önce ziyaret ettiğinizi belirleyebiliriz.
•    Ürünlerimiz yada hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçtiğinizde sizden kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz.
•    Müşterilerimiz, bayi - satıcılarımız ve diğer iş bağlantılarıyla ticari işlemlerde bulunma aşamasında sizinle ilgili kişisel bilginizi toplayabiliriz.

S.S. GARAJ kişisel bilgilerinizi nasıl işlemektedir?
Aşağıdaki belirtilen koşullarda, kişisel bilgilerinizi (aşağıda ayrı olarak ele alınmış olan hassas bilgilerin dışında) kullanabiliriz:
•    Bize olan taleplerinize ve sorularınıza yanıt verebilmek amacıyla
•    Sizinle ve ya sizinle ilgili sözleşme veya sözleşme görüşmeleri yapmak amacıyla
•    Kişisel bilgileriniz dahil, kayıtlar oluşturmak amacıyla
•    Bizim veya diğer kuruluşların ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgiler de dahil, ilginizi çekebilecek bilgilerin bulunduğu posta yoluyla (yada izin vermeniz halinde diğer iletişim yollarıyla) sizinle iletişime geçmek amacıyla
•    Analitik amaçlarla ve programlar, ürünler, tedaviler, hizmetler ve içeriği araştırmak, geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla
•    Özel Kişisel tanıtıcılarınızı kaldırmak (Elektronik posta adresiniz, adınız, sosyal güvenlik numaranız vb.) için. Bu halde, artık tek, benzersiz bir şahıs olarak tanımlanmayacaksınız. Bilgilerin tanıtıcılarını kaldırdığımızda, bunlar böyle kişisel olmayan bilgilerdir ve bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’na tabi tutulmayacaktır.
•    Örnek olarak, ilginizi çekebilecek yeni özelliklerle ilişkili bilgi vererek web sitelerimize erişiminizi kişiselleştirmek amacıyla
•    Bu Gizlilik İlkeleri Anlaşmasında bulunanları uygulamak ve diğer taraftan kendi haklarımızı ve ya mülkiyetimizi korumak amacıyla
•    Hayati menfaatinizi ve ya diğer başka birinin sağlığını, güvenliğini veya esenliğini korumak amacıyla
•    Yasa, düzenlemeler, mahkeme emri veya diğer yasalara uymak amacıyla
•    Bu tip bir işlem haklarınıza veya özgürlüklerinize adil olmayan şekilde zarar vermedikçe diğer meşru menfaatlerimiz amacıyla
•    Onayınızın alınacağı başka yollarla

Hassas bilgi nedir?
Bazı kişisel bilgi türleri hassas bilgilerdir. Hassas bilgiler sağlığınızı (cihaz seri numaranız veya implant tarihi gibi), ırk ve ya etnik kökeninizi, dini,felsefi ve diğer inançlarınızı, siyasi bağlarınızı veya sendika üyeliğinizi açığa vuran ya da bunlarla ilgili olan kişisel bilgilerdir.

S.S. GARAJ, hassas bilgileri diğer kişisel bilgilerden farklı bir şekilde toplayacak veya işleyecek mi?
Polis Marketim, hassas bilgilerinizi yalnızca aşağıdaki şartlarda toplayacak ve işleyecektir:
•    Açık olarak onayınızı verdiğiniz şekilde
•    Açık olarak onayınızın verilemediği veya makul şekilde talep edilemediği durumlarda hayati çıkarlarınızı korumak için
•    Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre
•    İşlemenin tıbbi amaçlar için gerekli olduğu ve bu şartlar altında bir sağlık uzmanının gizlilik görevine eşdeğer olan bir gizlilik görevimizin olduğu yerlerde
•    Yasal bir hak oluşturmak, uygulamak veya savunmak için
Örneğin:
•    Ürünlerimiz ve size sağladığımız hizmetlerimiz için teknik destek sağladığımızda müşterilerimiz, satıcılarımız ve diğer iş bağlantılarımızdan hastalarla ilgili hassas bilgiler toplayabiliriz.
•    Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili sorular ve öneriler aldığımızda hastalarla ilgili hassas bilgileri toplayabiliriz.
•    Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenli ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla devlet otoritelerinin talep ettiği hassas bilgileri toplayabiliriz
•    Klinik deneyler, çalışmalar ve diğer araştırma girişimlerindeki katılımcılarla ilgili hassas bilgileri toplayabiliriz
•    Hassas bilgileri kendiniz gönüllü olarak bize sunduğunuzda da doğrudan sizden alabiliriz


S.S. GARAJ kişisel bilgileri benimle pazarlama mesajları ile iletişim kurmak için kullanacak mı?
Bize pazarlama veya pazar araştırması ile ilgili haberleri almak istemediğinizi bildirmedikçe, ilginizi çekebilecek programlar, ürünler, haberler, hizmetler ve içerikle ilgili bilgileri sunmak üzere bizzat sizinle; e-posta, faks, posta ve ya telefon aracılığıyla iletişime geçebiliriz.

S.S. GARAJ’ten bu mesajları almak istemiyorsam?
Bizden pazarlama, ürün geliştirme ve ya pazar araştırması haberleri almak istemiyorsanız ya da başka herhangi bir şekilde kişisel bilgilerinizi işlemeyi bırakmamızı istiyorsanız, hangi türde haberleri almak istemediğinizi bilmemiz için aşağıda tarif edildiği şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

S.S. GARAJ kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşıyor mu?
Polis Marketim, bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda belirtilenlerin dışında, izniniz olmadan ilişkili olmayan üçüncü bir şahısla, sizin kişisel bilgilerinizi paylaşmayacaktır.
Normal süreçte, adımıza hizmetler ve ya işlevler gerçekleştirmeleri için çalıştığımız şirketlerle bazı kişisel bilgileri paylaşacağız. Örnek olarak, ürünlerimizin nakliyesinde değişik satıcılar ve ya tedarikçiler kullanabiliriz. Bu tür durumlarda, sipariş işlemeleri için adınız ve posta adresiniz gibi bilgileri satıcı veya tedarikçiye verebiliriz. Kişisel bilgilerinizi üçüncü bir şahısla paylaştığımız bütün durumlarda, beklediğimiz hizmetleri sunma amacı dışında, bilgilerinizi saklama, açıklama ya da kullanma yetkisi vermeyeceğiz.
Kurumsal bir satış, birleşme, tasfiye ve ya devir alma ile ilişkili olması dışında, kişisel bilgilerinizi satmayacağız, alıp vermeyeceğiz ya da yayınlamayacağız.
Yasal olarak bir mahkemenin emri, celbi, arama emri, yasa ya da düzenleme karşısında sizin kişisel bilgilerinizi açıklamaya mecbur bırakılabiliriz. Kurallarımızı ihlal eden ya da diğer ziyaretçiler için zararlı olan (ya da yasadışı) davranışlarda bulunan web sitesi ziyaretçilerini araştırma ve yasal olarak takip etmede yasa uygulayıcı kurumlarla işbirliği yapabiliriz.
Aşağıda belirtilen durumlarda açıklanması gerektiğini hissedersek kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslara açıklayabiliriz:
•    Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nı uygulamaya koymak
•    Haklarımızı ve de mülkiyetimizi korumak
•    Birinin sağlığını, güvenliğini ya da esenliğini korumak
•    Yasa ya da düzenleme, mahkemelerin emri veya diğer yasal işleme uymak

Gizlilik İlkeleri Açıklamamız değişirse ne olacak?
Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’ nda önemli bir farklılık yapma kararı alırsak, açıklamanın bu kısmında tüm önemli değişiklikleri açıklayacağız. Bu Açıklamanın ve tarihçesinin en güncel halini web sitemizde her zaman bulabilirsiniz ve aşağıdaki adreslerden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

S.S. GARAJ kişisel bilgilerimi ne kadar süre saklayacak?
Bilgileri gerektiğinden daha fazla süre saklamayacağız. Pek çok durumda, kişisel bilgiler, sorular ya da ihtilaflar ortaya çıktıkça ya da çıktığında kullanılabilir olmaları için kayda değer süreler boyunca saklanmalıdır. Saklama süreleri, toplanmış her kişisel bilgi için, duruma uygun ihtiyaçlar ve geçerliliği kalmamış, kullanılmayan bilgileri ilk fırsatta imha etme ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Bilgilerinizi sakladığımız sürece bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’na uygun olarak işlemden geçirmeye devam edeceğiz.